Logo - Dětské letní tábory a školní výlety 2014Dětské letní tábory a školní výlety 2014
 
 
Banner Rekreace dětiDětské letní tábory 2014 a školní výlety 2014

Připravili jsme pro vás nové webové stránky www.taborblanik.cz

Milí táborníci, Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na dětské letní tábory, které jsme připravili v naší již 22. sezóně. Děti se mohou opět těšit na zajímavý program, nové kamarády a prima vedoucí. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je součástí Chráněné krajinné oblasti Blaník nedaleko pod bájnou horou. Připravili jsme pro Vás tábory zaměřené na jednotlivé zájmové činnosti, které jsou organizovány v dopoledních hodinách. Odpoledne vždy probíhá celotáborová hra doplněná večerním zábavným programem. Můžete vybírat dle těchto typů na: www.taborblanik.cz

Fotogalerii táborů z minulých let naleznete v sekci fotoalbum.
Fotky - tábory 2012:

1. turnus Blaník 2. turnus Blaník 3. turnus Blaník 4. turnus Blaník 5. turnus Blaník
1. turnus Blaník 2. turnus Blaník 3. turnus Blaník 4. turnus Blaník 5. turnus Blaník

Máme 23 let zkušeností, které využijeme i pro dětské letní tábory 2014.

Vážení rodiče,
jako v minulých letech tak i letos budou v průběhu táborů zřízeny volací hodiny u nejmenších oddílů (typ č. 1 – děti od 4 do 10 let), kdy je možné se informovat na dítě přímo u oddílové vedoucí v době od 8 h do 9 h ráno. Volací hodiny jsou určeny zejména pro děti, které jedou poprvé na tábor. Vzhledem k náročnosti programu není možné, aby vedoucí byli soustavně na telefonech. Nemůžeme Vám zaručit, že se každý den dovoláte. Pro Vaši představu o průběhu tábora jsme zřídili na každý turnus jednoduché webové stránky, kam budeme vkládat soubory fotek z každého dne. Na webu se ve stručnosti dozvíte, krátké zprávy z tábora o programu, počasí apod., dále tam budou telefonické kontakty na vedoucí, zdravotnici a seznam oddílů. Kontakty na vedoucí, budou vyvěšeny na www.taborblanik.cz. Po skončení tábora budou stránky fungovat jako fotogalerie a nebudete tak muset čekat na září, kdy jsme složitě kompletovali jednotlivá fotoalba z táborů. Odkazy na jednotlivé weby naleznete v tabulce termínů a v pokynech k odjezdu viz. zde.


Tábory pro nejmenší
Tábory pro nejmenší

Dětské tábory pro nejmenší (4 - 10 let)

Program je velmi pečlivě připravený se spoustou her a zábavných soutěží, doplněn malováním v přírodě, tvorbou drobných dárků z přírodních materiálů apod. Tábor dětem zpříjemní nenáročná táborová hra, koupání a výlety. Pro holčičky program doplňujeme tanečními aktivitami, pro kluky je tábor doplněn sportem. Maminky se nemusejí obávat o nedostatek péče, protože k malým dětem vždy přidělujeme trpělivou zodpovědnou oddílovou vedoucí. Tábor je vhodný pro temperamentní děti, ale i pro nejmenší nebo bázlivé, stýskavé a úplné táborové začátečníky, kterým je věnovaná mimořádná péče. V oddílu je 8 - 10 dětí. Na zdravotní i psychický stav se mohou rodiče průběžně informovat v době volacích hodin tj. od 8 – 9 h ráno. Čísla mobilů na oddílové vedoucí budou rodičům sděleny u autobusu.
Tábory sportovní
Tábory sportovní

Tábory sportovní (10 - 18let)

Tábory jsou určené pro sportovně zdatné a aktivní děti, které mají zájem o sportovní vyžití a celotáborovou hru. Hlavní náplní je pohyb v přírodě a míčové hry, volejbal, nohejbal, fotbal, flórbal, basket, softbalové klání, plavání, stolní tenis. Turnaje jsou sestaveny ve sportovní olympiádu. Součástí aktivního pohybu jsou i běžecké soutěže atd.. V okolí pobytových míst je dostatek lesů, vhodných i pro lanové aktivity. V rekreačním středisku Blaník jsou dětem také k dispozici kanoe včetně plaveckých vest. Vodní hry jsou přizpůsobeny věku dětí. Během pobytu je zařazen celodenní výlet za kulturními památkami v okolí.
Tábory taneční
Tábory taneční

Tábory taneční (10 - 18 let)

Tábory jsou určené pro tanečně a pohybově nadané děti. Přímo v areálu mají děti k dispozici vlastní taneční sál, kde se realizuje většina aktivit z programového zaměření. Při hezkém počasí je možnost výuky venku na upraveném asfaltovém povrchu. Taneční aktivity budou kombinovány s programem, který je zaměřen na aerobic. Hlavní náplní výuky by měl být hip-hop, streetdance, v případě zájmu dětí , může být program doplněn i o společenské tance. Tanečnice si během pobytu nacvičí krátkou sestavu, kterou při ukončení tábora předvedou všem účastníkům. Videa z tréninku a představení jsou zařazena ve fotogalerii každého termínu. V odpoledních hodinách se oddíl zúčastňuje i celotáborové hry a výletů.
Tábory výtvarné
Tábory výtvarné

Tábory výtvarné (10 - 18 let)

Tábor je určen pro malé i starší děti, které rády kreslí a mají estetické cítění. Děti malují v dopoledních hodinách v přírodě, vytváří plastické obrazy a rukodělné výrobky. Budou se také učit vyrábět dárky, různé kostýmy a masky. Výrobky se vystavují na nástěnce v klubovně. Instruktorka může připravit i soutěž o nejlepší umělecké dílo. Svá umělecká díla si děti berou potom domů. Přestože se jedná o tábor specializovaný nebudou chybět výlety, koupání, sportovní soutěže a táborová hra.
Tábory jezdecké

Tábory jezdecké
Tábory jezdecké

Tábory jezdecké (10 - 18 let)

Již tradičně nabízíme pro milovníky koní a kovbojského dobrodružství tábor s  výcvikem jízdy na koni. Zúčastnit se mohou začátečníci i pokročilí. Výcvik probíhá na farmě, která vlastní dvacet koní. Děti v dopoledních hodinách získají v kryté jízdárně pod odborným dozorem instruktorů základní teoretické i praktické znalosti. Pro každého účastníka je vyhrazen denně výcvik v sedle jedné výukové hodiny, která stojí 200 Kč a hradí se provozovateli farmy. Vzhledem k přestěhování jezdecké farmy z Louňovic pod Blaníkem, budeme od letošního roku vybírat u autobusu příspěvek na dopravu ke koním ve výši 150 Kč/dítě/turnus. Pokročilí jezdci mohou dle svého zájmu a schopností absolvovat volné vyjížďky do přírody. Odpoledne probíhá klasický program tábora. Z důvodu bezpečnosti a kvality výuky přijímáme jen 8 dětí do turnusu.
Tábory zaměřené na sebeobranu a bojová umění
Tábory bojových umění

Tábory Survival – Tábory zaměřené na sebeobranu a outdoorové aktivity (12-18 let)

Tábor je určen pro chlapce i dívky ve věku 12-18 let (mladší pouze po telefonické domluvě), které mají zájem ubránit se v běžných i netypických situacích. Důraz bude kladen na orientaci a přežití v přírodě, plavání, slaňování, prusíkování, lezení atd. Činnost bude doplněna získáváním znalostí z různých oborů – přírodověda, zeměpis, zdravověda, záchranářství.Náplní bude nejen pohybová průprava formou soutěží a her, ale i základy různých druhů sebeobrany, pádů a také chování v krizových situacích. Fyzická náročnost bude přizpůsobena věku a zdatnosti dětí. Tábor by měl především sloužit jako pohybová průprava. Odpoledne a večer je připraven sportovní a zábavný program pro děti. Přijímáme max. 15 dětí do turnusu.


Tábor pro TEENAGERY (10 –17 let)

Tábor VŠEOBECNÝ (6 –15 let)
Máte nějaký dotaz ohledně táborů?


Vaše jméno: 
Váš e-mail:
Váš telefon:


Aktuální informace o letním táboru Blaník najdete zde - Letní tábor Blaník.
 
 
Vytvořil Synetix s.r.o., copyright © 2008-2014